Als zoute tranen stromen en verstillen in kristallen van wijsheid....
Geplaatst op: 28 November 2010

Schrijfster is Toos van Leeuwen - Ponsioen (1922). Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in het kerkelijk vrijwilligerswerk, zij weet waar zij over schrijft.
Goed toegerust door het volgen van allerlei scholingsprojecten, heeft ze zelf veel cursussen gegeven en/of als begeleidster (o.a. van diverse Pastorale Scholen) dienst gedaan. Ze was vele jaren voorzitter van de Dekenale Werkgroep Toerusting, was lid van het Dekenaal Bestuur en van de dekenale Opbouwgroep.

Dit boek beschrijft 'de eenzame worsteling van kerkelijke vrijwilligers om geaccepteerd te worden in de kerk die hen heeft opgeroepen'. Na de oproep tot ‘Roeping en zending van de leken-gelovigen’ (tweede Vaticaans Concilie) in kerk en wereld zijn nu bijna 40 jaar verstreken. Het boek is uitgegeven in 2001, ter gelegenheid van het Jaar van de Vrijwilligers, maar de inhoud is nog steeds actueel. De geslotenheid en beslotenheid van de cultuur van de katholieke kerk, die mede oorzaak was van de problemen die (met name de geschoolde) vrijwilligers ondervonden bij het  geaccepteerd worden als 'waardevol', is dezelfde cultuur die het mogelijk maakte dat seksueel grensoverschrijdend gedrag kon plaatsvinden en langdurig in de doofpot kon worden gehouden. Voor mensen die niet in die cultuur zijn opgegroeid is dat vaak moeilijk te begrijpen en voor te stellen. Daarom is het goed dat mensen van Toos' generatie vertellen en beschrijven, vanuit hun eigen ervaringen, over 'hoe het was'.

Het boek biedt beschrijvingen van Toos' eigen geschiedenis in het kerkelijk vrijwilligerswerk, waarbij aandacht besteed wordt aan:

  • inspiratie,

  • kerkgeschiedenis

  • taken en verantwoordelijkheden,

  • verschillen van mening,

  • de opvatting dat vrijwillig niet vrijblijvend is,

  • dit laatste in relatie tot de vrijwilligers zelf, alsook tot hen die de leiding hebben en/of besturen

  •  

Het is een keuze geworden uit opgetekende ervaringen, officiële geschriften en uitgaven.

Het voorwoord is geschreven door mgr. Bär, hij schrijft onder andere: 'Toen de moeilijke jaren kwamen, nu ongeveer dertig jaar geleden, was het een troost om te weten dat er zoveel vrijwilligers gereed stonden om de hulp te bieden die nodig bleek. Kennelijk is het lang niet altijd zo geweest dat de vrijwilligers werden geaccepteerd in de gelovige gemeenschappen. Mevrouw Toos van Leeuwen-Ponsioen beschrijft dit in haar studie over het lief en leed van de vrijwilliger, opgedaan in dertig lange jaren van toewijding en dienst. Het is een mooie uitgave, met zeer fraaie illustraties en veel poëtische teksten.'
 

Een greep uit het commentaar dat lezers op het boek gaven:

  • Herkenbaar beeld van een soort teleurstelling van wat 'zou kunnen zijn' en wat de praktijk is binnen de kerk.

  • Het is een prachtige uitgave, de inhoud met veel aandacht gemaakt.

  • Met een glimlach, ontroering en soms verbijstering heb ik uw boek gelezen en herlezen. U heeft uw ervaringen bijzonder goed weergegeven. Veel voorvallen hebben mij diep getroffen. Het zal altijd zo blijven dat we onder de 'geroepenen Gods' 'godjes' tegenkomen. Dat mag ons niet weerhouden om door te gaan met ons werk voor en in God's kerk.

 

Het boek kost € 15,00 excl verzendkosten, en is te bestellen via Lidwien Gerritsen (dochter van Toos van Leeuwen-Ponsioen): lidwien@wittesteen.nl

Ontwerp en lay-out: Thérèse Bos-van Leeuwen
Kleurenillustraties: Thérèse Bos-van Leeuwen
Pentekeningen: Toos van Leeuwen-Ponsioen
Drukwerk: Drukkerij Berne,Heeswijk
© 2001,C.H.van Leeuwen-Ponsioen,Alphen aan den Rijn
ISBN 907 62 42 399

 

Artikelen overzicht