Voetreflexologie
Voetreflextherapie, Volwassenen

Wat is reflexologie?

Voetreflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en een geheel vormen. Als wij onze voeten bekijken dan kunnen wij die in verschillende zones onderverdelen en zo het lichaam geprojecteerd zien op onze voeten. Deze reflexzones in de voeten corresponderen met de organen en de orgaansystemen. Door het behandelen van die zones gaat er een stimulerende werking uit naar het corresponderende orgaan, lichaamsdeel, wat als resultaat een algehele verbetering van de werking van het lichaam heeft.

De geschiedenis

De voetreflexologie werd steeds toegepast in het oude China, Egypte en bij de Indianen van Noord en Zuid Amerika, er is reeds 4000 jaar oud.
De Amerikaanse arts W.H. Fitzgerald herontdekte de voetreflexologie en heeft zijn leven gewijd aan de wetenschappelijke onderzoekingen op dit gebied.
De Duitse fysiotherapeute Hanne Marquardt introduceerde de voetreflexologie in Europa.

De werkwijze

De gedachte achter de methode van reflexologie is, dat "ziek" zijn het signaal is van een verstoorde harmonie tussen de eenheid van lichaam en geest.
Het doel van de reflexologie is om deze harmonie weer te herstellen.
Door de reflexzones te behandelen door middel van massage, druk of warmtetoevoer gaan er impulsen uit naar de corresponderende organen, waardoor blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen.
Bij een verstoring/blokkade in de energiebanen kan deze tijdens de behandeling merkbaar zijn door bijvoorbeeld pijnpunten, warmtegevoel, tintelingen etc.
De plaats waar deze gevoelens ontstaan geeft aan in welk orgaan of lichaamsdeel te weinig energie doorstroomt en daardoor kunnen klachten ontstaan.

Wanneer de blokkades zijn opgeheven is het lichaam in staat zichzelf te helpen genezen. Een voetreflexoloog geneest dus niet maar helpt de mens zichzelf genezen.

Voetreflexologie is niet alleen een prettige, maar ook een veilige methode, het helpt bij vele lichamelijke klachten, kan pijn helpen verlichten, brengt rust in het lichaam, ondersteunt bij spanning en leert het lichaam zicht te ontspannen.

De behandeling

De duur van de behandeling is gemiddeld 60 minuten, aangezien niet iedereen gelijk is kan dit van persoon tot persoon verschillen. Na de eerste behandeling word een behandelplan opgezet, wat minimaal 3 achtereenvolgende behandelingen inhoudt, dit om een beeld te krijgen wat de reflexologie in het lichaam doet. Uiteraard gaat alles in overleg met de cliënt.

Kosten: 

Per consult                 € 55,-


Voetreflexologie wordt verzorgd door: