Haptotherapie voor relaties
Haptotherapie, Volwassenen

Een relatie (ook wel verhouding) is een verband tussen meestal twee of soms meerdere personen. Het kan dan gaan om de relatie tussen partners, tussen broers en zussen, tussen ouders en kinderen, tussen vrienden en collega's. In elke relatie wordt gecommuniceerd, zowel verbaal als nonverbaal, zowel met het verstand als met het gevoel. Doordat ieder van de partners zijn/haar eigen karakter, geschiedenis en cultuur in de communicatie meebrengt, kan er op den duur 'ruis' ontstaan in die communicatie. In de meeste gevallen kom je daar zelf wel weer uit. Soms echter ontstaan patronen in de onderlinge communicatie die maken dat je elkaar op den duur niet meer begrijpt en niet meer bereikt. Dan kan het goed zijn je relatie eens onder de loep te nemen.

Haptotherapie is een therapie met als uitgangspunten voelen en ervaren. Daar waar problemen ontstaan tussen voelen en denken biedt de haptotherapie ondersteuning en begeleiding. Haptotherapeutische relatiebegeleiding richt zich op de interactie tussen twee personen: is er verbinding, hoe gaan beiden om met grenzen en eigen ruimte van zichzelf en van de ander, hoe wordt er omgegaan met conflicten, hoe wordt er verbaal en nonverbaal gecommuniceerd, hoe wordt er omgegaan met het spanningsveld tussen autonomie/eigenheid en verbondenheid, waar geven ieders persoonlijke geschiedenis en (gezins)cultuur mogelijk 'ruis' in de communicatie. Door gesprekken en oefeningen worden patronen en knelpunten in de relatie inzichtelijk gemaakt, maar ook de individuele en gezamenlijke kracht en de potentie tot groei.


Haptotherapie voor relaties wordt verzorgd door: