Hoogsensitiviteit
HSP-begeleiding, Kinderen

Twintig procent van de kinderen is hoogsensitief. In een doorsnee klas betekent dit 4-6 kinderen. Hoogsensitiviteit wordt vaak verward met stoornissen zoals ADHD, Asperger of een aan het autistisch spectrum gerelateerde stoornis. Dit heeft te maken met het feit, dat wanneer een hoogsensitief kind teveel indrukken opdoet, hij daarvan overprikkeld raakt. Kinderen kunnen door overprikkeling druk worden, boos en driftig, te opgewonden zijn, overstuur raken, gaan kibbelen, zich terugtrekken of zeuren. Het gevolg is stress. Wanneer het kind teveel stress ervaart krijgt het niet meer de kans zich te ontspannen en dit zie je dan terug in het gedrag van het kind.

Hoogsensitieve kinderen zijn op zoek naar het grote geheel. Ze proberen hun ervaringen in het geheel te omvatten. Dat doen ze door aan hun ervaringen emoties te koppelen en gebruik te maken van hun zintuigen. Ze zijn gevoelig voor geuren, kleuren, beelden, sfeer en sensaties in hun lichaam nemen ze versterkt waar. Hun zintuigen staan altijd op ‘scherp’. Een aantal HSK's is beelddenker. Zij denken in beelden in plaats van woorden. De verwerking van beelden gaat veel sneller dan de verwerking van taal. Ook betekent het, dat ze moeite hebben met het talige gedeelten in de rekensommen. Ze hebben het nodig alles in een context te zien.

Elke hoogsensitief kind heeft zijn eigen gevoeligheden. Soms heeft het een voorkeur maar meestal is er sprake van meerdere gevoeligheden. Gevoelige kinderen nemen subtiel waar en kunnen daardoor sneller emotioneel raken.

Een aantal mooie kwaliteiten van HSK's

HSK's zoeken graag verbinding, zijn empathisch, zich meer bewust van het onbewuste, zoeken en creëren harmonie, houden van rechtvaardigheid en eerlijkheid, zijn zachtaardig en hulpvaardig, Ze hebben vaak eerder door dan anderen wat er gaat gebeuren, hebben een sterke verbeeldingskracht, zijn visueel ingericht, natuurgericht en houden meestal van dieren. Ook voelen ze zich vaak erg betrokken bij wat er in de wereld gebeurt, kunnen ze zich heel goed voorstellen hoe anderen zich voelen, pikken ze veel op van anderen en kunnen ze veel hebben.

Traningen

Puur Sensitief verzorgt

Puur Sensitief maakt deel uit van het platform Wijze Ouders. Dit platform heeft als doel betaalbare en preventieve ondersteuning te bieden aan HSK's en alle kinderen. 


Hoogsensitiviteit wordt verzorgd door: