Lidwien Gerritsen

Na ruim 20 jaar in dit prachtige vak en bij het naderen van mijn pensioengerechtigde leeftijd ben ik mijn praktijk aan het afbouwen en neem ik geen nieuwe clienten meer aan. Voor afspraken verwijs ik u graag naar mijn collega's Linda Grol en Ninousha Holst. Hun contactgegevens vindt u onder het kopje 'medewerkers'. 

Lidwien Gerritsen, (geb. 1957), is in 1980 afgestudeerd als fysiotherapeute en heeft als zodanig 15 jaar gewerkt in verschillende instellingen, waaronder ook de Zorggroep Almere.

Zij heeft de basisopleiding voor haptonomie en daarna de (post-HBO) opleiding voor haptotherapie gevolgd aan de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie te Doorn. Sinds 2000 is zij geregistreerd haptotherapeut bij de beroepsvereniging VVH.

Zij heeft, naast diverse bij- en nascholingen, de specialisaties Haptotherapie voor Kinderen en Haptotherapie en Relaties gevolgd.

Lidwien Gerritsen is lid van de Vereniging Voor Haptotherapeuten VVH onder lidnummer 57A, en is daarmee geregistreerd GZ-Haptotherapeut. 

AGB-codes:

 • praktijkcode:          90004989

 • persoonlijke code:   90026159

KvK 32156071

Privacyreglement (wet AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk voor haptotherapie een wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik houd papieren, handgeschreven dossiers bij, die in een afgesloten dossierkast worden bewaard. 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als haptotherapeut geldt voor mij bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

De praktijkadministratie wordt gedaan met het boekhoudprogramma King. Deze software is beveiligd met een password. Eén administratieve kracht heeft daarnaast toegang tot gegevens die in de registratie zijn opgenomen ten behoeve van de facturatie. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht.

Als behandelaar ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen verder nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. Om in aanmerking te komen voor vergoeding stelt de zorgverzekeraar het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur: 

  • NAW-gegevens verzekerde

  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde

  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

  • Omschrijving behandeling: “behandeling haptotherapie”

  • Kosten van de behandeling

Mijn profiel weergeven op LinkedIn 


Lidwien Gerritsen verzorgt:


Contactgegevens

Email: lidwien@wittesteen.nl
Telefoon: 0628830838
Postadres: Musicalstraat 26 1323 VP Almere
Website: http://www.wittesteen.nl

Medewerkers overzicht